Tack för kalenderåret 2017 & vi önskar er ett GREAT 2018.

vanGuardia tackar alla som har stöttat vanGuardia’s helt ideella verksamhet genom att bl a besöka våra klubbkvällar och på så sätt stötta vårt arbete med att bevara Råsynth, EBM och Aggrotech i nutid och in i framtiden.

Genom att bl a frekvent presentera nysläppta Råsynth-låtar, EBM-låtar och Aggrotech-låtar på denna hemsida och se till att spela bra, dansanta, röjiga och nyläppta Råsynth-låtar, EBM-låtar och Aggrotech-låtar på vanGuardia’s klubbkvällar (och på sätt sprida information om att denna genren är i allra högsta grad levande då det finns nya och gamla grupper som hela tiden släpper nya låtar), arbetar vanGuardia för ett bevarande av musikstilarna Råsynth, EBM, Aggrotech och andra angränsande tunga, elektroniska & röjiga musikstilar.
Vi hoppas att ni, under 2018, vill fortsätta stötta vår ideella verksamhet genom att bl a besöka våra klubbkvällar (som vi anordnar helt ideellt och oftast går vi ekonomiskt back på dessa klubbkvällar) och därmed stötta vårt ideella arbete med att bevara Råsynth, EBM och Aggrotech i nutid och in i framtiden.
Skål för er som har stöttat oss under 2017, skål för er som vill och kommer att stötta oss under kommande året och skål för alla nya och bra Råsynth-låtar, EBM-låtar och Aggrotech-låtar som kommer att släppas under kalenderåret 2018.

Nedan filmklipp är filmad på Gustav Adolfs torg (i centrala Malmö)
klockan 00:00 den 31 december 2017 (exakt när 2017 gick över till 2018).